Schrony w Warszawie – gdzie znajduje się najbliższy schron?

Schrony w Warszawie – gdzie znajduje się najbliższy schron? Państwowa Straż Pożarna (PSP) przygotowała aplikację, która pokazuje gdzie znajduje się najbliższy schron, ukrycie albo miejsce doraźnego schronienia.

Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem http://schrony.straz.gov.pl. Można korzystać z niej na komputerach stacjonarnych, laptopach oraz urządzeniach mobilnych.

W ramach programu „Warszawa Chroni” prezydent Rafał Trzaskowski ujawnił plany budowy wiat, zapewnienia dodatkowych przyłączy wody i prądu oraz sfinansowania ćwiczeń dla mieszkańców. Szacunkowy koszt tej inicjatywy to 117 mln zł. Więcej informacji w artykule: 117 mln zł na budowę schronów w Warszawie.

Schrony w Warszawie -aplikacja-miejsca-doraźnego-schronienia-PSP
Schrony w Warszawie -aplikacja-miejsca-doraźnego-schronienia-PSP

Schrony w Warszawie – ile osób mogą ochronić?

Warszawa to miasto o bogatej historii schronów podziemnych, szczególnie podczas II wojny światowej, kiedy to na terenie getta drążono schrony metodami górniczymi, w celu budowy bunkrów pomiędzy budynkami. Bunkry te ostatecznie utworzyły podziemne miasto, które rozrastało się po 1945 r., kiedy pomiędzy blokami mieszkalnymi budowano schrony. Pomimo swojego historycznego znaczenia, schrony przeciwatomowe w Warszawie mają dziś wyłącznie wartość muzealną i nie są już utrzymywane jako obiekty użytkowe.

Całkowita liczba schronów podziemnych w Warszawie i jej bezpośrednim sąsiedztwie nie jest jasna, gdyż wiele z tych obiektów nie jest już użytkowanych i zostało zamienionych na muzea. Jednak Państwowa Straż Pożarna stworzyła aplikację, która umożliwia użytkownikom lokalizowanie schronów i kryjówek na terenie całej Polski. Aplikacja ta może stanowić cenne źródło informacji dla osób zainteresowanych zdobyciem większej wiedzy na temat miejskiej sieci schronów podziemnych i jej możliwości zapewnienia mieszkańcom zakwaterowania w sytuacjach awaryjnych.

Oszacowanie pojemności schronów podziemnych Warszawy dla mieszkańców jest zadaniem trudnym, biorąc pod uwagę brak obecnie obowiązku utrzymywania takich obiektów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził jednak, że miasto przygotowało podstawowe schrony i przekazało mieszkańcom niezbędne informacje w przypadku zagrożenia. Potencjał przeludnienia w tych schroniskach pozostaje niepewny, ponieważ dokładna liczba i pojemność schronów nie są znane. Niemniej jednak historyczna rola podziemnego miasta Warszawy w getcie podczas wojny podkreśla potencjał adaptacji i odporności jego obywateli.

Lokalizacje publicznych schronów podziemnych w Warszawie

Chcąc przygotować mieszkańców Warszawy na potencjalne zagrożenia, ratusz stołeczny sporządza listę podziemnych kryjówek, z których można skorzystać w przypadku zagrożenia. Jednym z rodzajów schronów podziemnych na tej liście są stacje metra, które oferują bezpieczne i dostępne schronienie w sytuacji awaryjnej. Stacje metra, takie jak centralny odcinek II linii, są w stanie pomieścić dużą liczbę osób i mogą zapewnić tymczasowe schronienie w sytuacjach kryzysowych.

Oprócz stacji metra, potencjalne schronienia w sytuacjach awaryjnych mogą pełnić także budynki użyteczności publicznej posiadające podziemne piwnice i garaże w galeriach handlowych. Te podziemne przestrzenie są zazwyczaj rozległe i mogą pomieścić znaczną liczbę osób, zapewniając ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Ponieważ Warszawa w dalszym ciągu ocenia swoje zasoby w ramach przygotowań na potencjalne zagrożenia, identyfikacja podziemnych obszarów w budynkach użyteczności publicznej jest kluczowym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa jej mieszkańcom.

Oprócz stacji metra i budynków użyteczności publicznej, historyczne znaczenie w przypadku schronów podziemnych w Warszawie mają także parki i tereny zielone. W czasie II wojny światowej na różnych terenach, w tym w gettach, kopano schrony, gdzie między budynkami budowano bunkry metodą górniczą. Te podziemne miasta zapewniały schronienie w czasie wojny, a po 1945 roku nadal budowano schrony między blokami. Chociaż wiele z tych historycznych schronów ma obecnie jedynie wartość muzealną, ich istnienie przypomina o przeszłości Warszawy i znaczeniu przygotowania się na potencjalne zagrożenia w przyszłości.

Aplikacja-miejsca-doraźnego-schronienia-PSP-2-0

Schrony w Warszawie – dostępność i świadomość społeczna

Do świadomości społecznej i dostępności schronów podziemnych w Warszawie odwoływano się poprzez różne kampanie informacyjne. Kampanie te mają na celu edukację mieszkańców na temat historii schronów w mieście, m.in. tych, które budowano podczas II wojny światowej na terenie getta metodami górniczymi, tworząc bunkry między budynkami. Oprócz podkreślania historycznego znaczenia tych schronów, w kampaniach podkreśla się także ich znaczenie na wypadek wojny lub innych sytuacji nadzwyczajnych. Państwowa Straż Pożarna stworzyła nawet aplikację, która pozwala na wyszukiwanie lokalizacji schronów i kryjówek na terenie całej Polski.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć świadomość społeczną, stworzono różne oznakowania i mapy, które pomagają obywatelom zlokalizować podziemne schrony w Warszawie. Jednym z takich przykładów jest Mapa Schronów w Warszawie, która nie miała budzić zaniepokojenia opinii publicznej, ale informować mieszkańców o potencjalnych środkach, którymi mogą dysponować w przypadku sytuacji awaryjnej. Mapa przedstawia liczne schrony w mieście, które łącznie zajmują powierzchnię 7 milionów metrów kwadratowych. Schronami tymi są parkingi podziemne, stacje metra i różne inne konstrukcje podziemne.

W celu zapewnienia gotowości na potencjalne sytuacje awaryjne w Warszawie prowadzone są regularne ćwiczenia i ćwiczenia. W ćwiczeniach tych biorą udział zarówno władze miasta, jak i mieszkańcy, co ma na celu budowanie poczucia zbiorowej odpowiedzialności i gotowości. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski docenił wysiłki miasta w zakresie przygotowania podstawowych schronów i zapewnienia mieszkańcom niezbędnych informacji. Zwrócił także uwagę na potrzebę zmian w prawie budowlanym, aby ułatwić budowę większej liczby schronów i realizację ćwiczeń mających na celu edukację ludności. W miarę dalszego rozwoju infrastruktury miasta konieczne będzie podjęcie ważnych decyzji dotyczących roli, jaką w sytuacji awaryjnej będą pełnić różne struktury, takie jak metro.

schrony w Warszawie - metro warszawskie
schrony w Warszawie – metro warszawskie

Schrony w Warszawie – ramy prawne i regulacyjne

Rząd Warszawy ma określone obowiązki wobec swoich obywateli na wypadek wojny lub innych zagrożeń. Jednym z tych obowiązków jest zapewnienie bezpiecznego schronienia mieszkańcom miasta. W przeszłości Warszawa miała bogatą historię podziemnych schronów, sięgającą czasów II wojny światowej, kiedy to bunkry utworzyły podziemne miasto w getcie. Po 1945 roku między blokami zaczęto budować schrony, zapewniające ochronę mieszkańcom w czasie konfliktów.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność tych podziemnych schronów, rząd wdrożył różne przepisy i przepisy budowlane. Przepisy te określają wymagania dotyczące budowy i konserwacji takich obiektów, a także niezbędne środki bezpieczeństwa, które należy podjąć. Dodatkowo Warszawa zidentyfikowała na swoim terenie ponad 2100 budynków, które mogłyby służyć jako potencjalne kryjówki dla mieszkańców w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku utrzymywania tych schronów przeciwatomowych, gdyż obecnie uważa się, że mają one wyłącznie wartość muzealną.

W wyniku tych zmieniających się przepisów wspólnoty i spółdzielnie stanęły przed trudnymi decyzjami dotyczącymi utrzymania tych podziemnych schronów. Zamiast utrzymywania tradycyjnych schronów przeciwatomowych, uwaga skupiła się na wykorzystaniu podziemnych garaży i piwnic jako potencjalnych miejsc schronienia w czasie wojny. Podejście to wymaga współpracy pomiędzy rządem, władzami lokalnymi i inwestorami, aby zapewnić odpowiednie przygotowanie i wyposażenie tych przestrzeni, aby zapewnić mieszkańcom ochronę w przypadku sytuacji awaryjnej.

Wyzwania w utrzymaniu schronów podziemnych

Finansowanie i ograniczenie budżetu zapewnia wyzwanie dla schronów podziemnych w Warszawie. Rzecznik praw obywatelskich, prof. Marcin Wiącek, uwaga na problem dotyczący ochrony cywilnej. W dodatku nie ma obowiązku przechowywania takich obiektów, co sprawia, że ​​schrony na terenie mają wyłącznie wartość muzealną. W związku z tym, ograniczenie limitu i brak konieczności przechowywania, może zachować ich zachowanie i pogorszenia stanu technicznego.

Starzejąca się infrastruktura schronów podziemnych w Warszawie stanowi kolejne wyzwanie, które musi zostać umieszczone przez instytucje. W czasie II wojny schrony był zbudowany w getcie, gdzie bunkry tworzyły miasto, po 1945 roku, schrony powstały pomiędzy blokami mieszkalnymi. Wiele z tych obiektów nie znajduje się poza zasięgiem konserwacji, co sprawia, że ​​ich stan techniczny jest daleki od optymalnego. Na przykład, w jednym z nich, korytarze prowadzą do obszaru pod źródłami, które są głównymi mieszkańcami w razie bombardowań. Bez odpowiedniego zabezpieczenia i konserwacji, takie schrony mogą stać się bezpieczne dla mieszkańców w przypadku wybuchu wojny lub katastrofy.

Postęp i modernizacja technologiczna do kolejnego wyzwania dla schronów podziemnych w Warszawie. Raport najwyższej Izby Kontroli oznacza schronów i miejsc ukrycia w razie wybuchu zagrożenia na brak osób odpowiedzialnych za zapewnienie i utrzymanie schronów. W związku z tym, konieczne jest zastosowanie nowego oprogramowania technologicznego, które umożliwia wykorzystanie zasobów podziemnych oraz ich adekwatne utrzymanie. Następnie, w miarę jak technologia będzie wymagana, konieczne będzie wprowadzenie nowego rozwiązania, które będzie konieczne do zastosowania w przypadku zagrożeń dla współczesnych potrzeb i bezpieczeństwa.

Rola schronów podziemnych w planie reagowania na klęski żywiołowe Warszawy

W czasach kryzysowych, takich jak wojna czy klęski żywiołowe, schrony podziemne w Warszawie odgrywają istotną rolę w ochronie mieszkańców miasta. Jednym z kluczowych aspektów tej ochrony jest wdrożenie procedur ewakuacyjnych, które mają na celu szybkie i sprawne przemieszczenie mieszkańców w bezpieczne miejsce. W historii Warszawy podziemne schrony zapewniały ochronę podczas konfliktów, np. w getcie podczas II wojny światowej, gdzie bunkry tworzyły podziemne miasto. Po 1945 r. kontynuowano budowę schronów pomiędzy blokami miast, zapewniających obywatelom sieć bezpiecznych przestrzeni w sytuacjach kryzysowych. Procedury ewakuacyjne są niezbędne, aby w razie potrzeby ludzie mogli szybko i sprawnie dotrzeć do schronów.

Aby zapewnić skuteczność tych schronów podziemnych w czasach kryzysu, kluczowa jest koordynacja ze służbami ratunkowymi. Obejmuje to opracowanie scenariuszy i planów ewakuacji, ponieważ urzędnicy muszą być przygotowani na różne sytuacje katastrofalne. Przykładowo w raporcie Najwyższej Izby Kontroli podkreślono potrzebę poprawy zdolności Polski do obrony cywilnej, stwierdzając, że w kraju brakuje gotowości nie tylko do wojny, ale także do radzenia sobie z burzami i powodziami. Ściśle współpracując ze służbami ratunkowymi, Warszawa może wzmocnić swoją zdolność reagowania na katastrofy i ochrony swoich obywateli.

Oprócz krótkoterminowych działań w zakresie ewakuacji i schronienia Warszawa musi także opracować długoterminowe plany schronienia i odbudowy po kryzysie. Wiąże się to ze wskazaniem odpowiednich miejsc do schronienia się w sytuacjach awaryjnych i zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia tych pomieszczeń. Obecnie w ratuszu stolicy trwają prace nad zestawieniem potencjalnych lokalizacji schronów, obejmujących stacje metra, piwnice podziemne i garaże w galeriach handlowych. Dysponując kompleksowym planem zarówno natychmiastowego schronienia, jak i długoterminowej odbudowy, Warszawa może lepiej chronić swoich obywateli i zapewnić miastu odporność na klęski żywiołowe.

schrony w Warszawie gdzie się znajdują
schrony w Warszawie gdzie się znajdują

Porównania z innymi miastami i krajami

Zarządzanie schronami podziemnymi ewoluowało z biegiem czasu, a miasta i kraje na całym świecie wdrażają najlepsze praktyki, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich obywateli. Historia budowy schronów podziemnych w Warszawie sięga czasów II wojny światowej, kiedy to na terenie getta budowano bunkry metodami górniczymi. Bunkry te tworzyły podziemne miasto, dające schronienie szukającym schronienia przed zniszczeniami wojennymi.

Doświadczenia Warszawy ze schronami podziemnymi podczas poprzednich konfliktów doprowadziły do ​​cennych lekcji, które można zastosować w przyszłych sytuacjach. Podziemne miasto, które powstało na terenie getta podczas II wojny światowej, podkreśla wagę tworzenia połączonych, łatwo dostępnych schronów. Schroniska te umożliwiały sprawny przepływ ludzi i zasobów, zwiększając szanse na przeżycie osób, które w nich szukały schronienia.

Współpraca międzynarodowa i wymiana informacji odgrywają kluczową rolę w poprawie efektywności schronów podziemnych w czasie wojny. Dzieląc się doświadczeniami, najlepszymi praktykami i wyciągniętymi wnioskami, kraje mogą zwiększyć swoją gotowość i zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Warszawa, ze swoją bogatą historią rozwoju schronów podziemnych, może wnieść cenne spostrzeżenia i wiedzę do tego międzynarodowego dialogu. Wspólne wysiłki mogą doprowadzić do zidentyfikowania nowych technologii i strategii budowy i utrzymania podziemnych schronów, ostatecznie poprawiając ich zdolność do ochrony ludności w czasie konfliktu.

Schrony w Warszawie z czasów II wojny światowej

Podczas II wojny światowej w Warszawie rozwinęła się sieć podziemnych schronów, które powstały głównie na terenie getta miejskiego. Schrony te pełniły funkcję bunkrów i budowano je pomiędzy budynkami metodami górniczymi. Bunkry na terenie getta utworzyły ostatecznie podziemne miasto, zapewniające mieszkańcom ochronę przed toczącą się wojną. Część schronów z tego okresu została nawet wpisana do rejestru zabytków, podkreślając ich historyczne znaczenie.

Po II wojnie światowej w okresie zimnej wojny kontynuowano budowę i rozbudowę schronów podziemnych w Warszawie. Schrony z I wojny światowej wykorzystano także podczas działań II wojny światowej, co jeszcze bardziej podkreśliło ich wartość strategiczną. Niestety, wiele schronów z czasów zimnej wojny popadło w ruinę, a niektóre kryjówki w blokach mieszkalnych zamieniono na złomowiska.

W ostatnich latach podziemne schrony w Warszawie pełniły przede wszystkim funkcję świadectwa wojennej historii miasta, mając przede wszystkim walory muzealne. Obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku utrzymania tych obiektów. Władze lokalne uznały jednak potrzebę wprowadzenia ustawy o obronie cywilnej, gdyż w ostatnich latach jej nie było.

Rodzaje schronów podziemnych w Warszawie

Podczas II wojny światowej w Warszawie budowano różne podziemne schrony, aby chronić swoich mieszkańców przed potencjalnymi bombardowaniami i atakami. Do najpowszechniejszych zaliczały się schrony publiczne, często wykopywane w gettach i budowane pomiędzy budynkami metodami górniczymi. Schrony te zapewniły tymczasowe schronienie mieszkańcom miasta w czasach kryzysu i konfliktów, podkreślając znaczenie dostępnych i bezpiecznych schronisk publicznych na obszarach miejskich.

Oprócz schronów publicznych rolę w ochronie osób i rodzin w czasie wojny odgrywają także prywatne schrony podziemne. Te prywatne wiaty, które można zbudować na terenie posesji mieszkalnych lub w innych przestrzeniach prywatnych, zaprojektowano tak, aby były samowystarczalne i zapewniały bezpieczną przystań swoim mieszkańcom. Prywatne schroniska są zazwyczaj wyposażone w niezbędne artykuły, takie jak żywność, woda i środki medyczne, aby zapewnić dobre samopoczucie osobom szukającym schronienia. Chociaż schroniska prywatne nie są tak rozpowszechnione jak schroniska publiczne, mogą zapewnić dodatkową warstwę ochrony tym, którzy w nie inwestują.

Wreszcie schrony rządowe i wojskowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości podstawowych operacji podczas wojny. Te wysoce bezpieczne i ufortyfikowane obiekty podziemne mają pomieścić kluczowych urzędników rządowych i personel wojskowy w przypadku poważnego konfliktu. Chociaż schrony te mogą nie być dostępne do użytku publicznego, odgrywają one kluczową rolę w utrzymaniu funkcji rządowych i zdolności wojskowych, ostatecznie przyczyniając się do ogólnego bezpieczeństwa i stabilności narodu.

Cechy nowoczesnych schronów podziemnych

Podziemne schrony w Warszawie mają długą i złożoną historię, począwszy od powstania w czasie wojny podziemnego miasta na terenie getta. Po 1945 roku pomiędzy blokami zbudowano schrony, które miały pełnić funkcję pomieszczeń ochronnych w czasie konfliktów. Te historyczne schroniska obecnie mają wartość muzealną i nie są już utrzymywane do użytku praktycznego. Pomimo swojego historycznego znaczenia, nowoczesne schrony podziemne muszą posiadać kilka istotnych cech, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie osób poszukujących schronienia w czasie wojny.

Jedną z istotnych cech nowoczesnych schronów podziemnych jest skuteczny system filtracji powietrza. Umieszczając schron co najmniej 2 metry poniżej poziomu gruntu i wyposażając go w szczelne drzwi, system filtracji może zapewnić pełną ochronę przed opadem radioaktywnym. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ bez odpowiedniej filtracji powietrza mieszkańcy byliby narażeni na ryzyko narażenia na szkodliwe zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu. Nowoczesne schroniska oprócz filtracji powietrza muszą posiadać także odpowiednie zapasy wody i pożywienia. Przepisy te mogą obejmować wodę butelkowaną, żywność o długim terminie przydatności do spożycia i tabletki do oczyszczania wody. Zasoby takie są niezbędne do utrzymania mieszkańców schroniska przez dłuższy czas, zapewniając im przetrwanie do czasu, aż będzie można bezpiecznie wyjść ze schronu.

Kolejną istotną cechą nowoczesnych schronów podziemnych jest niezawodny system komunikacji. W czasie wojny lub kryzysu niezwykle ważne jest, aby osoby przebywające w schronisku utrzymywały kontakt ze światem zewnętrznym i otrzymywały aktualne informacje na temat sytuacji. Informacje te mogą mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o tym, kiedy można bezpiecznie opuścić schronisko i gdzie się dalej udać. W skład systemu łączności mogą wchodzić radia, telefony i inne urządzenia umożliwiające kontakt ze źródłami zewnętrznymi. Jest to szczególnie istotne w takim mieście jak Warszawa, gdzie dokładne informacje na temat lokalizacji i stanu schronów mogą być rzadkością. Inwestując w nowoczesne systemy komunikacji, Warszawa może zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do wiarygodnych informacji i bezpieczne miejsce do ukrycia się w chwilach zagrożenia.

Jakie rodzaje schronów podziemnych występują w Warszawie?

W Warszawie istnieje kilka rodzajów schronów podziemnych, które służą różnym celom i różnym grupom ludzi. Należą do nich schroniska publiczne, dostępne dla wszystkich mieszkańców i gości; schroniska prywatne, będące własnością osób fizycznych lub firm na własny użytek; oraz bunkry rządowe i wojskowe, które są przeznaczone do użytku urzędników państwowych i sił zbrojnych w sytuacjach awaryjnych. Każdy typ ma specyficzne cechy, począwszy od podstawowej ochrony po zaawansowane obiekty przeznaczone do długotrwałego użytkowania.

Jak zlokalizować publiczne schrony podziemne w Warszawie?

Państwowa Straż Pożarna (PSP) przygotowała aplikację, która pokazuje gdzie znajduje się najbliższy schron, ukrycie albo miejsce doraźnego schronienia. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem http://schrony.straz.gov.pl. Można korzystać z niej na komputerach stacjonarnych, laptopach oraz urządzeniach mobilnych. Publiczne schrony podziemne w Warszawie można znaleźć w różnych lokalizacjach, m.in. na stacjach metra, w niektórych budynkach użyteczności publicznej, w parkach i na terenach zielonych. Schroniska te są często oznaczone znakami i umieszczone na mapach udostępnianych społeczeństwu. Ponadto prowadzone są kampanie informacyjne i regularne ćwiczenia mające na celu podniesienie świadomości i edukację obywateli w zakresie szybkiego lokalizowania schronów i uzyskiwania do nich dostępu w sytuacji awaryjnej.

Jaka jest historia schronów podziemnych w Warszawie?

Rozwój schronów podziemnych w Warszawie rozpoczął się znacząco podczas II wojny światowej, jako odpowiedź na naloty i bombardowania. Schrony rozbudowywano w czasie zimnej wojny ze względu na zagrożenie konfliktem nuklearnym. Najnowsze modernizacje i uzupełnienia tych wiat zostały dokonane w celu unowocześnienia ich możliwości i zapewnienia zgodności z aktualnymi normami bezpieczeństwa. Obejmuje to wzmocnienia strukturalne, ulepszenia systemów filtracji powietrza i zapewnienie zapasów awaryjnych, dzięki czemu są one bardziej odporne na współczesne zagrożenia.

Schrony w Warszawie – podsumowanie:

Podsumowując, Warszawa może poszczycić się bogatą historią schronów podziemnych, które rozwijały się na przestrzeni lat, od II wojny światowej po zimną wojnę i później. Schrony w Warszawie są różnego rodzaju, w tym publiczne, prywatne i rządowe, i są zlokalizowane w różnych częściach miasta. Nowoczesne schrony posiadają zaawansowane funkcje, takie jak systemy filtracji powietrza i sieci komunikacyjne, a łączną pojemność warszawskich schronów szacuje się na wystarczającą dla mieszkańców miasta. Istnieją jednak wyzwania związane z utrzymaniem i modernizacją tych schronów, a aby zapewnić ich ciągłą skuteczność, konieczne są kampanie uświadamiające społeczeństwo i regulacje prawne. W czasie klęski żywiołowej schrony odgrywają kluczową rolę w miejskim planie reagowania kryzysowego, a porównania z innymi miastami i krajami mogą dostarczyć cennych informacji na temat przyszłych ulepszeń.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.
Warszawa info co dzień aktualne wiadomości Warszawa z ostatniej chwili.
Śledź na bieżąco co się dzieje w Warszawie, aktywna Warszawa, Warszawa atrakcje dla dzieci.

Dołącz do nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku aby być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami w Warszawie.

Co się dzieje w Warszawie

Ruszają prace nad najdłuższą linią metra w stolicy

Prace przedprojektowe dla IV linii warszawskiego metra wykona firma Metroprojekt. Zwycięzca przetargu przygotuje również koncepcję przebiegu linii...
Dzielnica Wisła sporty wodne 08

Nowe Centrum Sportowo-Kulturalne nad Wisłą

Dzielnica Wisła zaprasza w sobotę na otwarcie Przystani Warszawa. Na miejscu będzie można m.in. pograć w tenisa...
Otwarcie kortów w Ośrodku Solec

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa udostępniło nowe korty w...

Dobre informacje dla amatorów tenisa ziemnego. Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa udostępniło właśnie nowe korty w Ośrodku...
wydarzenia-warszawa-fort bema

Bezpłatna wypożyczalnia kajaków Fort Bema

📅 Data rozpoczęcia: 27 maja 2024 ⌚ Godzina rozpoczęcia: 10:00 📅 Data zakończenia: 17 września 2024 📌 Miejsce: Warszawa -...
Filmowa Stolica Lata

Pokazy w ramach Filmowej Stolicy Lata 2024

📅 Data rozpoczęcia: 27 czerwca 2024 ⌚ Godzina rozpoczęcia: 21:30 📅 Data zakończenia: 5 września 2024 📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście 19....
GCW wprow

Gramy Całe Wakacje 2024 – spektakle plenerowe Teatru Polonia...

📅 Data rozpoczęcia: 1 lipca 2024 ⌚ Godzina rozpoczęcia: 18:00 📅 Data zakończenia: 30 lipca 2024 📌 Miejsce: Warszawa -...