Ponad 3,5 mld zł z Programu Inwestycji Strategicznych

Premier Mateusz Morawiecki 30 maja br. przekazał wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. W województwie mazowieckim 607 inwestycji otrzyma bezzwrotne dofinansowanie na ponad 3,5 mld zł. Jest to o 700 mln zł więcej niż w pierwszej edycji Programu. W województwie mazowieckim na realizację zadań m.in. budowę oraz rozbudowę infrastruktury drogowej (w tym ścieżki rowerowe i parkingi) zostanie przeznaczonych ponad 1,8 mld zł, na infrastrukturę oświatową (w tym szkoły, przedszkola, żłobki obiekty oświaty) ponad 381 mln zł, na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną ponad 564 mln zł, na budowę obiektów sportowych ponad 206 mln zł, na zadania o charakterze społecznym prawie 105 mln zł, na rewitalizację budynków ponad 63 mln zł oraz na termomodernizację i odnawialne źródła energii prawie 146 mln zł. Region warszawski otrzyma ponad 1,2 mld zł, ciechanowski ponad 405 mln zł, radomski ponad 674 mln zł, siedlecki ponad 567 mln zł, płocki  ponad 276 mln zł oraz ostrołęcki ponad 350 mln zł.

W konferencji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie udział wzięli: Piotr Uściński, Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Rafał Romanowski, Poseł na Sejm RP, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego; Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki; Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki; Edwin Mierzejewski, Wójt Gminy Troszyn; Marcin Grabowski, Kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce.

Rządowy Fundusz Polski Ład to bezzwrotne dofinansowanie, które otrzymają wszystkie samorządy z województwa mazowieckiego. Program wspiera realizację inwestycji potrzebnych lokalnej społeczności. Przyczynia się to do rozwoju naszego regionu, a dzięki zrealizowanym zadaniom poprawi się jakość życia mieszkańców, szczególnie małych miast. Zmiany te przyczynią się również do poprawy sytuacji przedsiębiorców w naszym województwie. Dzięki środkom w wysokości ponad 3,5 mld zł zostaną sfinansowane nowe przedsięwzięcia  w regionach – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Region warszawski

Miasto st. Warszawa otrzyma łącznie 100 mln zł na 3 inwestycje: budowę kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej, na rozbudowę i modernizację budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na poprawę układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy).

Gminie Piaseczno przyznano łącznie ponad 29,5 mln zł na 2 inwestycje: budowę ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu oraz obsługę komunikacyjną szkoły w Julianowie.

Gmina Otwock otrzyma ponad 27,6 mln zł na 3 inwestycje: budowę krytego basenu na terenie Miasta Otwocka – II etap, poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I oraz etap II.

Miasto Sochaczew otrzyma łącznie 26,8 mln zł na 2 inwestycje: „Małą Ojczyznę Chopina” –  przebudowę dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych – etap I oraz na strefę aktywności – zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III.

Miasto Żyrardów otrzyma łącznie ponad 26,4 mln zł na trzy zadania: rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3, zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg oraz przebudowę dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta.

Z kolei Miasto Ząbki otrzyma łącznie prawie 23 mln zł na dwie inwestycje: budowę przedszkola publicznego w mieście oraz przebudowę 5 dróg gminnych na terenie miasta.

Gmina Miasto Pruszków otrzyma łącznie ponad 20,1 mln zł na realizację dwóch zadań: rozbudowę przedszkola nr 11 oraz przebudowę drogi gminnej – ul. Groblowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego otrzyma 65 mln zł na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka oraz Wołomin.

Region ciechanowski

Gmina Miejska Ciechanów otrzyma łącznie ponad 29,5 mln zł na trzy inwestycje: modernizację sieci dróg w Ciechanowie na osiedlach „Słoneczne”, „Słoneczne”2 oraz „Podzamcze”.

Prawie 30 mln zł otrzyma Miasto Mława na poprawę spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha.

Gmina Pułtusk otrzyma łącznie prawie 19 mln zł na 2 inwestycje: kompleksową poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk – etap II oraz budowę przedszkola przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku- etap I.

Powiatowi Płońskiemu przyznano łącznie ponad 14,6 mln zł na 2 inwestycje: przebudowę trzech odcinków dróg powiatowych oraz remont trzech odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu płońskiego.

Z kolei Powiat Żuromiński otrzyma 15 mln zł na budowę krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie.

Region radomski

Gmina Miasta Radomia otrzymała 65 mln zł na przebudowę wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Gmina Rzeczniów otrzyma łącznie 10 mln zł na 3 inwestycje: przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy, budowę kanalizacji w Gminie Rzeczniów – etap II, budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowę boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie.

Gminie Zwoleń przyznano prawie 10 mln na poprawę spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w gminie Zwoleń.

Powiatowi Kozienickiemu przyznano ponad 15,7 mln zł na budowę drogi powiatowej 1703W oraz przebudowę dróg powiatowych 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie powiatu.

Z kolei Powiatowi Grójeckiemu przyznano prawie 12,4 mln zł na budowę zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu.

Region siedlecki

Miasto Sokołów Podlaski otrzyma łącznie ponad 16 mln na 3 inwestycje: przebudowę Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim, rozbudowę skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska).

Gmina Sabnie otrzyma łącznie ponad 16,2 mln zł na 3 inwestycje: przebudowę drogi Kupientyn – Niewiadoma, Hołowienki – Zembrów, Sabnie – Suchodół Szlachecki oraz Kurowice – Stasin, przebudowę dróg na terenie gminy Sabnie oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.

Gminie Repki przyznano łącznie 11,5 mln zł na 2 inwestycje: budowę i modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy oraz przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Gminy Repki.

Gmina Olszanka otrzyma łącznie 10,2 mln zł na 3 inwestycje: budowę i przebudowę części odcinka drogi o nr 3666W na terenie gminy Olszanka, budowę i przebudowę drogi nr 2042W w miejscowości Stare Łepki gmina Olszanka, przebudowę infrastruktury kulturalnej (świetlic) na terenie gminy Olszanka oraz poprawę ich efektywności energetycznej.

Powiatowi Garwolińskiemu przyznano 15 mln zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1325 W Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik – Maciejowice, przy ul. Garwolińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Region ostrołęcki

Gminie Kadzidło przyznano łącznie prawie 11,5 mln zł na 2 inwestycje: przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców wsi poprzez przebudowę dróg gminnych i skomunikowanie ich z drogami już istniejącymi oraz budowę i modernizację bazy sportowej w Kadzidle.

Gmina Olszewo-Borki otrzyma łącznie 12,6 mln zł na 2 inwestycje: na rozbudowę i przebudowę kluczowej infrastruktury drogowej w Gminie Olszewo – Borki w miejscowościach Grabowo, Rżaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo – Borki oraz przebudowę i remont odcinków dróg w miejscowościach Antonie, Olszewo – Borki i Zabiele Wielkie – Zabiele Pilik.

Z kolei Powiatowi Przasnyskiemu przyznano łącznie ponad 14,6 mln zł na 2 inwestycje: utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu przy ul. Ruda oraz dostosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych w powiecie przasnyskim poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych.

Powiat Ostrołęcki otrzyma prawie 15 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło.

Powiat Ostrowski otrzyma 14 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie – Zuzela.

Region płocki

Gmina Bodzanów otrzyma łącznie ponad 19,3 mln zł na 2 inwestycje: rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzanów oraz przebudowę dróg gminnych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie-Działkach.

Gmina Pacyna przyznano łącznie 13,3 mln zł na 2 inwestycje: na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna oraz połączenie wodociągów gminnych na terenie Gminy Pacyna.

Gminna Miasto Sierpc otrzyma łącznie 13,5 mln zł na 3 inwestycje: poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smarCities, rewitalizację historycznej części miasta-etap2 – wprowadzenie funkcji publicznych i  administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem oraz przebudowę i budowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc.

Powiatowi Płockiemu przyznano 17,1 mln zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2935W Rogozino – Blichowo – Bulkowo.

Program Polska

Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład to kompleksowe wsparcie dla samorządów, bezzwrotne dofinansowania na inwestycje bliskie mieszkańcom m.in.: drogi, szkoły, oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, obiekty sportowe. W ramach 2. naboru polskie samorządy otrzymają fundusze o 7 mld zł większe niż w poprzedniej edycji. Środki przeznaczone zostaną na budowę lub modernizację m.in.: ponad 3500 km dróg ponad 5000 km chodników, 400 boisk i obiektów sportowych, ponad 600 km ścieżek rowerowych, ponad 90 żłobków i przedszkoli (z oddziałami integracyjnymi), ponad 700 szkół, ponad 100 siłowni plenerowych, ponad 20 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej. Najwięcej środków samorządy przeznaczą na infrastrukturę drogową – 47,3 proc., wodno-kanalizacyjną – 16,1 proc. i sportową – 8,3 proc.


 

śledź na bieżąco nasz portal aktywna Warszawa

Dołącz do nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Facebooku aby być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami w Warszawie.

Co się dzieje w Warszawie

W sobotę, 11 maja, na PGE Narodowym będą rywalizowali...

Przygotuj się na weekend pełen sportowych emocji! Już w najbliższą sobotę, 11 maja, na kultowym Stadionie PGE...
park Pole Mokotowskie

Piknikowy weekend w stolicy

W najbliższy weekend warszawiaków czeka nie jeden, a dwa pikniki rodzinne oraz inauguracyjna w roku akcja wymiany...
sinfonia-varsovia-warszawa (1)

Między 13 maja a 9 czerwca muzycy Sinfonii Varsovii...

Od 13 maja do 9 czerwca utalentowani muzycy Sinfonii Varsovii udają się w fascynującą podróż po Warszawie...

Miejskie wsparcie dla posiadaczy zwierząt

Przez najbliższe dwa lata miasto Warszawa będzie realizować nową inicjatywę, której celem będzie sterylizacja i wszczepianie chipów...

Dźwiękowa odNOWA – koncert Zespołu VOCALOVE pełen zaskakujących aranżacji...

Zapraszamy Was na niezwykłe spotkanie z muzyką rozrywkową w zupełnie nowym świetle. Przygotujcie się na chwile pełne...
majówka w warszawie wycieczka rowerowa

Wielka majówka. Śródmieście śladami Kory | Wycieczka rowerowa

📅 Data: 01 maja 2024 ⌚ Godzina rozpoczęcia: 14:00 📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, ul. Okólnik 2 💲 Podczas wydarzenia...