Inspiracje pomysłów na biznes na wsi w 2022 roku

W sieci można znaleźć wiele artykułów poświęconych pomysłom na biznes w domu, na wsi i w Internecie. Najczęściej jednak brakuje w nich konkretnych informacji.W tym artykule znajdziesz wiele inspiracji pomysłów na biznes na wsi.

Poniżej znajduje się wykaz szczegółowo opisanych pomysłów na biznes na wsi:

 • uprawa konopi;
 • dostawa warzyw i owoców do domu klienta;
 • uprawa bylin;
 • sklep spożywczo-przemysłowy;
 • serowarstwo;
 • zakładanie pasieki;
 • inkubator kuchenny;
 • mobilny tartak;
 • wioski tematyczne;
 • dekoracje ogrodowe;
 • kemping;
 • franczyza;
 • łowisko;
 • domowe przedszkole;
 • agencja pocztowa.

Na realizację pomysłu na biznes na wsi można otrzymać w formie dotacji na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 150, 200 lub 250 tys. zł w ramach naboru PROW. Od listopada 2021 r. trwa nabór.

Jakie wsparcie można otrzymać ?

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza wynosi 80% kwoty pomocy, druga – 20% kwoty pomocy.

Kwota wsparcia:

 • 150 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Biznesplan zakłada, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (może to być również samozatrudnienie).

Beneficjent musi zarejestrować działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie oraz zobowiązać się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem. Beneficjent nie może podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem. Wsparcia nie przyznaje się beneficjentom następujących instrumentów: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007–2013, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy, w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007–2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014–2020. Wsparcia nie przyznaje się na działalność ustaloną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, którą zgodnie z wpisem w CEIDG wnioskodawca wykonywał w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia w ramach obszaru A jest zaprzestanie prowadzenia produkcji trzody chlewnej w gospodarstwie, w którym pracuje wnioskujący o pomoc w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, oraz niepodejmowanie tej działalności przez co najmniej 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji) albo poprzez przesyłkę rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

redakcja  www.dobrepomyslynabiznes.pl/pomysly/na-wsi

Co się dzieje w Warszawie

10. Targi Zero Waste już 2 grudnia

W sobotę 2 grudnia w stolicy odbędą się już 10. coroczne Targi Zero Waste. To przełomowe wydarzenie...

Zderzenie tramwajów przy Dworcu Wileńskim

Na przystanku Dworzec Wileński tramwaj linii 3 jadący do Gocławka zderzył się z zatrzymującym się tramwajem linii...

Podpisano umowę na budowę parku linearnego na Ursynowie

Nowo wybudowany park przyniesie mieszkańcom Ursynowa dodatkowe korzyści już w roku 2026. Park ma być zlokalizowany bezpośrednio...
Skip to content