Podział majątku po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Jednym z najważniejszych skutków rozwodu jest ustanie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, pod warunkiem że małżonkowie już wcześniej jej nie wyłączyli na skutek umowy notarialnej. Bez względu jednak na moment ustania wspólności jej zaistnienie nie oznacza automatycznie podziału majątku byłych małżonków.

Aby podzielić majątek wspólny, strony muszą podjąć jeszcze kilka czynności, które pozwolą im zakończyć etap wspólnego pożycia i gromadzenia wspólnego majątku. Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Czym jest majątek wspólny małżonków i co wchodzi w jego skład?

Zgodnie z polskimi przepisami co do zasady majątek wspólny powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia przez strony związku małżeńskiego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy małżonkowie ustanowili inny rodzaj stosunków majątkowych, które będą ich łączyć po ślubie.

To m.in. sytuacja gdy w drodze umowy notarialnej postanowili, że w ich małżeństwie będzie obowiązywać rozdzielność majątkową, czyli każdy z małżonków będzie miał odrębny majątek osobisty. Jeśli małżonkowie więc nie zadecydują inaczej, w ich małżeństwie istnieje wspólność ustawowa, a więc istnieje majątek wspólny.

Według ustawodawcy w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje z małżonków lub jednego z małżonków. Do majątku wspólnego należą m.in. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego jak i majątku osobistego każdego z małżonków, fundusze zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty zgromadzone w OFE.

Nie wdając się w szczegóły, najprościej można ująć, że wszystko, co zostało nabyte i majątek, jaki zgromadzili małżonkowie w trakcie trwania wspólności ustawowej, wchodzi w skład majątku wspólnego.

Podział majątku po rozwodzie — na czym polega?

Z chwilą orzeczenia rozwodu przestaje istnieć wspólność majątkowa małżeńska. W praktyce oznacza to, że wspólność ustawowa, czyli łączna przekształca się we wspólność o charakterze ułamkowym. Co do zasady przyjmuje się, że majątek ten dzielony jest po połowie. Aby jednak poszczególne składniki majątkowe się stały wyłączną własnością każdego z małżonków, konieczne jest dokonanie podziału majątku wspólnego. Podział ten może nastąpić na dwa sposoby:

  • poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.
  • poprzez prawomocne postanowienie sądu w tym zakresie.

W przypadku umownego podziału majątku, aby go dokonać, konieczna jest zgodna wola byłych małżonków oraz porozumienie w zakresie rozdzielenia poszczególnych składników majątkowych. Jeśli zgody nie ma, pozostaje jedynie droga sądowa. Każdy z byłych małżonków może złożyć do sądu wniosek o podział majątku, a sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego orzeka o podziale składników majątku wspólnego.

Wybór formy podziału majątku zależy od samych stron oraz ich relacji. Jeśli są zgodni, szybko i sprawnie można podzielić się majątkiem u notariusza. W przypadku jednak gdy byli małżonkowie nie mogą wypracować porozumienia, nie ma innej możliwości jak złożenie wniosku o podział majątku wspólnego do sądu. Tego rodzaju postępowania nie należą do łatwych i mogą trwać latami.

Dlatego sądowy podział majątku wspólnego najlepiej jest przeprowadzić z pomocą adwokata lub radcy prawnego od spraw rodzinnych. To specjalista, który zapewni wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego i pomoże dokonać podziału majątku bez zbędnych komplikacji.

Kancelaria Budrewicz – ul. Okrzei 18 lok. 20, 03-710 Warszawa

Strona www: Rozwod-warszawa.pl

Co się dzieje w Warszawie

rezonansmagnetyczny

Twoje zdrowie na pierwszym miejscu! Dlaczego rezonans magnetyczny jest...

W obliczu konieczności poddania się badaniu takim jak rezonans magnetyczny, wielu z nas zastanawia się nad jego...

Okulary z nakładkami clip-on a moda — jak połączyć...

Okulary z nakładkami clip-on są idealnym rozwiązaniem dla aktywnych osób. Można ich używać w różnych warunkach oświetleniowych....

Internet domowy Wawer – tania, ale atrakcyjna oferta

Wybierając internet domowy z pewnością zastanawiasz się, czy istnieje tania, ale dobra oferta? Czy połączenie szybkiego i...

Wyjazd na narty w 2024 roku a ubezpieczenie narciarskie

Zachowanie bezpieczeństwa na stokach wiąże się z przestrzeganiem określonych wytycznych i zasad obowiązujących narciarzy. Każdy początkujący narciarz...

Metodyka nauczania języka angielskiego: klucz do rozwoju i perspektyw

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie umiejętność swobodnej komunikacji w języku angielskim staje się kluczowa nie tylko dla celów...

Jak znaleźć warsztat samochodowy – dobry mechanik Warszawa

Znalezienie dobrego warsztatu samochodowego w Warszawie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości naprawy Twojego pojazdu. Niezawodny...
Skip to content