Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy

Rada m.st. Warszawy przyjęła niedawno cztery nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W planach tych priorytetem jest harmonijny rozwój obiektów, ochrona terenów zielonych i dostosowywanie się do zmieniających się warunków pogodowych w ramach celów urbanistycznych miasta.

Propozycja dla Wierzbna uwzględnia w planie realizację ogródków działkowych.

Część gruntu zlokalizowana pomiędzy Ul. Racławickiej i Ul. A. Odyńca został przeznaczony pod Rodzinny Ogród Działkowy, który zajmuje aż 11% powierzchni. Ogród działkowy został oficjalnie wpisany do Miejskiego Rejestru Zabytków jako Ogród Działkowy Towarzystwa Ogrodniczego Robotniczego. Obowiązujący plan ma na celu ochronę i utrzymanie tego terenu pod uprawę, a także w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych.

W ogrodach działkowych, na terenach zieleni publicznej i w strefach zielonych należy zastosować różnorodne rozwiązania zwiększające pojemność retencyjną miasta. Rozwiązania te obejmują m.in. zbiorniki bioretencyjne, zbiorniki absorpcyjne, kwadraty wodne, ogrody deszczowe i rowy infiltracyjne.

Nowy plan uwzględnia rozmieszczenie osiedla w przylegającym do niego obszarze miejskim. Zostanie on zarówno zachowany, jak i uporządkowany przez planistę. Ogród Jordana, położony w centrum planowanego obszaru, ma pełnić funkcję parku publicznego i pozostanie nienaruszony.

Plan dla Powiśla Południowego jest obecnie w fazie opracowywania i ma na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w południowym regionie Powiśla.

Część I planu miejscowego Powiśle Południowy obejmuje obszar o powierzchni 94 hektarów, położony poniżej Skarpy Warszawskiej. Obszar ten położony jest pomiędzy Trasą Łazienkowską a linią kolei średnicowej i sięga aż do rzeki Wisły. Po zniszczeniach II wojny światowej tę część Solca w ramach Sześcioletniego Planu Odbudowy Warszawy przekształcono w Centralny Park Kultury i Wypoczynku. Powstała wówczas wielka promenada parkowa, na której znajduje się Pomnik Saperów i płyta lądowania z widokiem na Wisłę. Dziś ten region to mieszanka przestrzeni parkowych i przedwojennej zabudowy mieszkalnej, którą uzupełniono nowymi osiedlami i obiektami budowanymi od lat 60. XX wieku.

Proponowany plan ma na celu uproszczenie organizacji i projektowania przestrzeni publicznych, parków oraz łączących je ulic i placów. Dodatkowo plan zwróci uwagę na historyczne znaczenie Solca, co obejmuje osiowy układ al. ks. Józefa Stanek i kształt skrzyżowania tej alei z ul. Czerniakowskiej w okolicach placu Mirosława Iringhy. Reorganizacji ulegnie także układ ulic Solca, łącząc go z Rynkiem Soleckim i skrzyżowaniem Alei Jerozolimskich. Plan wyraźnie wskaże konkretne obszary i typy nowej zabudowy, które są dozwolone, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wartości przyrodniczej i historycznej obszaru. Obecnie na terenie województwa znajduje się wiele budynków wpisanych do rejestru zabytków, w tym ponad 80 obiektów wpisanych do gminnego rejestru zabytków.

Plan dla dzielnicy Ursynów przewiduje zagospodarowanie fragmentu terenu wzdłuż al. KEN.

Zlokalizowany na Ursynowie plan Alei KEN obejmuje około 47 hektarów, z obszarem centralnym położonym po północnej stronie ul. Ciszewskiego. Jednostki mieszkalne różnią się wysokością, tworząc unikalne projekty architektoniczne, które obejmują również obiekty komercyjne, szkoły i przedszkola. Bardzo cenione są tereny zielone stanowiące uzupełnienie tej zabudowy miejskiej, dlatego plan zapewnia zachowanie zarówno układu urbanistycznego, jak i istniejących terenów zielonych dających możliwości rekreacji i wypoczynku.

Dokument nie tylko identyfikuje obszary, na których zabudowa może zyskać dodatkowe funkcje mieszkaniowe, społeczne i usługowe, ale także priorytetowo traktuje bezpieczeństwo mieszkańców poprzez segregację ruchu pieszego i kołowego. Dodatkowo dokument oferuje rozwiązania problemów parkingowych, proponując konsolidację istniejących obiektów parkingowych.

Plan Karolina Wschodniego z Gliniankami Sznajdra

Teren objęty planem wynosi około 26,5 ha i położony jest w południowej części Bemowa, graniczącego z odcinkami kolejowymi stacji rozrządowej Odolany. Północną granicę terenu wyznacza ul. Połczyńskiej, natomiast zachodnią granicę stanowi al. Czerwca 1989. W centralnej części tego obszaru występuje największa zabudowa, wzdłuż ulicy Połczyńskiej powstaje jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Powstają nowe obiekty usługowe w kierunku al. Czerwiec 1989. Natomiast tereny zachodnie i południowo-wschodnie pozostają w dużej mierze niezabudowane, na które składają się naturalna zieleń, zaniedbane ogródki działkowe i nieużytki. We wschodniej części planu znajduje się otoczony zielenią zbiornik wodny Glinianki Sznajdra. Ten naturalny element krajobrazu jest niezwykle cenny, dlatego plan zapewnia jego ochronę.

Radni przyjęli nowy dokument, który ułatwi rozwój nieruchomości położonych w obecnym rezerwacie w ciągu ulicy Lazurowej. Jest to możliwe dzięki ostatnim zmianom wprowadzonym w dokumencie.

Źródło: Źródło: um.warszawa.pl

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca.
Śledź na bieżąco wiadomości Warszawa z ostatniej chwili.
Co dzień aktualne wiadomości co się dzieje w Warszawie.

Co się dzieje w Warszawie

10. Targi Zero Waste już 2 grudnia

W sobotę 2 grudnia w stolicy odbędą się już 10. coroczne Targi Zero Waste. To przełomowe wydarzenie...

Zderzenie tramwajów przy Dworcu Wileńskim

Na przystanku Dworzec Wileński tramwaj linii 3 jadący do Gocławka zderzył się z zatrzymującym się tramwajem linii...

Podpisano umowę na budowę parku linearnego na Ursynowie

Nowo wybudowany park przyniesie mieszkańcom Ursynowa dodatkowe korzyści już w roku 2026. Park ma być zlokalizowany bezpośrednio...
Skip to content