Jak ubiegać się o dofinansowanie unijne?

Dotacje unijne przyznawane są z bardzo różnych programów. Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać dofinansowanie, muszą więc wybrać przede wszystkim odpowiedni program operacyjny. Należy przy tym pamiętać, że projekt, na który przedsiębiorca chce otrzymać dofinansowanie, powinien odpowiadać jego działalności i przyczynić się do osiągnięcia założonego celu.

Jaki program można wybrać, ubiegając się o dofinansowanie unijne?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie unijne, którego źródłem może być jeden z pięciu głównych funduszy unijnych. Fundusze te to:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Z tego funduszu pochodzi wsparcie przeznaczone dla firm produkcyjnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Europejski Fundusz Społeczny. Wspiera on walkę z bezrobociem;
  • Fundusz Spójności. Przygotowano go z myślą o państwach członkowskich UE, w których dochód narodowy brutto jest mniejszy niż 90% średniego dochodu w krajach unii;
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Dodatkowo działają takie instrumenty finansowe, jak: JEREMI 2 (małym i średnim przedsiębiorstwom jest łatwiej uzyskać mikrofinansowanie), JESSICA 2, JASPERS i JASMINE.

Jak otrzymać dofinansowanie unijne?

Wybranie odpowiedniego programu to pierwszy krok w ubieganiu się o dotacje unijne. Wypełnienie i złożenie wniosku w odpowiednim terminie zajmuje wiele czasu. Ponadto wniosek musi zostać wypełniony prawidłowo. Pozyskiwaniem funduszy unijnych zajmuje się obecnie wiele firm konsultingowych, które oferują doradztwo europejskie.

Plusem korzystania z ich pomocy jest to, że świadczą one usługi kompleksowe, co oznacza, że pomogą nie tylko w wybraniu odpowiedniego programu, ale również w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację. Ponadto wesprą w rozliczeniu dotacji. Warto pamiętać, że przedsiębiorstwa z sektora MSP mogą otrzymać nie tylko dotacje, ale także pożyczki na korzystnych warunkach oraz gwarancje. Należy też wiedzieć, że dofinansowanie unijne dostępne jest także dla rolników i osób fizycznych.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie unijne?

Wszystkie dokumenty, które niezbędne są przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne, muszą zostać przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej. Ponadto konieczne jest wypełnienie specjalnego formularza odnoszącego się do konkretnego programu operacyjnego. Proces merytorycznej oceny wniosku zajmuje średnio trzy miesiące.

Jeśli weryfikacja wniosku przebiegnie pomyślnie, przedsiębiorcę czeka podpisanie umowy o dofinansowanie. Jedną stroną umowy jest beneficjent, drugą – instytucja, która przyznała dotację. Należy pamiętać, że dotacje mają formę refundacji kosztów, które zostały poniesione. Dlatego też konieczne jest złożenie zarówno specjalnego wniosku, jak i dokumentów, które potwierdzą, że koszty rzeczywiście zostały poniesione.

edoradca.pl
Artykuł powstał we współpracy z portalem edoradca.pl

 


 

śledź na bieżąco nasz portal aktywna Warszawa

Co się dzieje w Warszawie

10. Targi Zero Waste już 2 grudnia

W sobotę 2 grudnia w stolicy odbędą się już 10. coroczne Targi Zero Waste. To przełomowe wydarzenie...

Zderzenie tramwajów przy Dworcu Wileńskim

Na przystanku Dworzec Wileński tramwaj linii 3 jadący do Gocławka zderzył się z zatrzymującym się tramwajem linii...

Podpisano umowę na budowę parku linearnego na Ursynowie

Nowo wybudowany park przyniesie mieszkańcom Ursynowa dodatkowe korzyści już w roku 2026. Park ma być zlokalizowany bezpośrednio...
Skip to content