Jak alkoholik manipuluje żoną? Czy da się przed tym uchronić?

Uzależnienie od alkoholu to choroba całej rodziny. Bliskie alkoholikowi osoby często muszą mierzyć się z kłamstwem i manipulacją z jego strony. Zwykle najbardziej poszkodowana jest żona alkoholika. To ona jest najbliższą mu osobą i przez to musi każdego dnia mierzyć się z wieloma manipulacjami z jego strony. Jak alkoholik manipuluje żoną? Czy istnieje skuteczny sposób, aby się przed tym uchronić?

Co czuje żona alkoholika?

Żony alkoholików są osobami najbardziej poszkodowanymi przez chorobę swoich mężów. Często borykają się z syndromem współuzależnienia. Stan ten określa się jako uzależnienie od nieprawidłowego zachowania innej osoby.

Osoby współuzależnione mają wyolbrzymione poczucie winy, łatwo ulegają manipulacji, mają także niską samoocenę. Najczęściej zaprzeczają temu, co się dzieje, mając złudne przekonanie, że kontrolują picie męża.

Współuzależnienie nie jest równoznaczne z przyzwoleniem na alkoholizm męża lub partnera, choć z boku może to tak wyglądać. Żona alkoholika pragnie poprawy, chce, aby jej mąż w końcu przestał pić, ale z drugiej strony boi się opinii innych osób, dlatego ukrywa przed otoczeniem nałóg. Załatwia za niego wszystkie sprawy, przejmuje obowiązki, usprawiedliwia jego niedyspozycyjność w pracy. Ślepo wierzy, że mąż przestanie w końcu pić, ale nie robi nic w tym kierunku.

Osoba współuzależniona nieświadomie podtrzymuje nałóg męża swoim zachowaniem, tracąc przy tym swoją energię. Błagania partnera o podjęcie terapii lub zaprzestanie picia prowadzą do coraz większej frustracji, co tylko wzmaga ryzyko wybuchu kłótni. Ponieważ współuzależniona partnerka trwa przy swoim mężu bez względu na jego stan, alkoholik tym bardziej nie czuje, aby jego zachowanie było niezgodne z przyjętymi normami. 

Jak alkoholik manipuluje żoną?

Choroba alkoholowa destrukcyjnie wpływa na zachowanie i odczuwanie uzależnionego. Alkoholik w obawie przed konsekwencjami swojego zachowania i odrzuceniem przez rodzinę zaczyna manipulować. W sposób naturalny przerzuca swoją winę na inne osoby ze swojego otoczenia, w tym wypadku na żonę. Manipulacje alkoholika mogą przyjmować różną postać. Próbuje on wszelkimi sposobami osiągnąć swój cel poprzez ukrywanie alkoholu w różnych skrytkach w domu, picie podczas nieobecności żony, wypijanie alkoholu bezpośrednio przed przyjściem do domu, szukanie wymówek i usprawiedliwień.

Jak rozpoznać manipulację alkoholika?

Pomocna w rozpoznaniu manipulacji alkoholika będzie znajomość mechanizmu iluzji i zaprzeczeń. W skrócie polega on na tym, że osoba uzależniona potrafi przedstawić takie argumenty, które świadczą, że nie ma problemu z alkoholem. Do najczęściej stosowanych schematów postępowania mechanizmu iluzji i zaprzeczeń należą:

  • zaprzeczanie faktom – odrzucanie argumentów mówiących o istnieniu uzależnienia (,,nie mam problemu z alkoholem”, ,,nic nie piłem” itd.); 
  • racjonalizowanie zachowania – usprawiedliwianie swojego nałogu (,,piłem, bo kolega miał urodziny”, ,,piłem, bo miałem zły dzień w pracy” itd.);
  • minimalizowanie problemu – mówienie nieprawdy na temat ilości wypijanego alkoholu, umniejszanie wagi oraz szkodliwości swojego nałogu (,,wypiłem tylko dwa piwa” itd.);
  • obwinianie innych – zrzucanie na najbliższe otoczenie czy okoliczności swoich niepowodzeń w ograniczeniu spożycia alkoholu (,,pije, bo żona mnie denerwuje”, ,,pije, bo dzieci mają problemy w szkole” itd.);
  • odwracanie uwagi – zmiana tematu na inny zaraz po tym, jak się wspomni o chorobie alkoholowej.

Jak radzić sobie z manipulacją alkoholika?

Jak wobec manipulacji powinna postępować żona alkoholika? Przede wszystkim musi uświadomić sobie, że jej mąż nie jest wyrachowanym manipulantem i nie robi tego celowo, a wręcz przeciwnie – głęboko wierzy w to, co mówi. Ma to związek ze zniekształceniami poznawczymi wywołanymi przez nałóg. Alkoholizm przejmuje kontrolę nad umysłem i stanami emocjonalnymi uzależnionego.

Żona alkoholika przede wszystkim musi nauczyć się rozumieć mechanizm kierujący osobą uzależnioną. Za najbardziej skuteczną metodę walki z manipulacjami męża alkoholika uznaje się szczerą rozmowę opartą na faktach. Ważne jest postawienie wyraźnych granic i jednocześnie otwartość na problemy osoby uzależnionej. Chcąc pomóc alkoholikowi, nie należy ukrywać jego picia ani usprawiedliwiać jego zachowań. Takie postępowanie utrwala jedynie przekonanie męża alkoholika o jego ,,bezkarności” i podtrzymuje go w nałogu.

Gdzie powinna szukać pomocy żona alkoholika?

Alkoholizm jest chorobą postępującą i przewlekłą. Samodzielne poradzenie sobie z nałogiem jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Alkoholizm to choroba, która sama nie ustąpi, dlatego by wyjść z nałogu, konieczne jest profesjonalne wsparcie.

Dużą skutecznością w leczeniu uzależnień i współuzależnień charakteryzują się zamknięte ośrodki odwykowe, które oferują zajęcia psychoterapeutyczne z doświadczoną kadrą terapeutów. Istnieją również formy pomocy ambulatoryjnej, niemniej ze względu na formę prowadzonych zajęć, mają one zwykle mniejszą skuteczność, dlatego polecane są głównie jako uzupełnienie terapii po zakończonym odwyku stacjonarnym.

Artykuł został przygotowany przez Ośrodek Nowe Życie specjalizujący się w leczeniu alkoholizmu i innych uzależnień.

Co się dzieje w Warszawie

Jak Fizjoterapia Może Pomóc przy Bólu Kręgosłupa?

Ból kręgosłupa jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych, wpływającym na jakość życia wielu osób. W dzisiejszych czasach,...

Dieta Colette Lefort – zasady, jadłospis, efekty

Dieta Colette Lefort, stworzona przez francuską dietetyczkę, skupia się na prostocie i elastyczności w podejściu do odżywiania....

Z jakimi problemami do alergologa?

Smog, zanieczyszczenie środowiska, syntetyczne dodatki do żywności, zmiany klimatu - to wszystko sprawia, że zjawisko alergii staje...
Skip to content